Ellinas Finance: Η μοναδική ανεξάρτητη κυπριακή εταιρεία factoring

Οι υπηρεσίες factoring γίνονται όλο και πιο δημοφιλείς, τα τελευταία χρόνια, σε όλη την Ευρώπη. Πολλές επιχειρήσεις συνεργάζονται με εταιρείες που προσφέρουν υπηρεσίες factoring για να εξασφαλίσουν άμεσα ρευστότητα. Με το factoring, την προεξόφληση τιμολογίων δηλαδή και την είσπραξη οφειλών από εξειδικευμένες εταιρείες, λύνεται το πρόβλημα της χρηματοδότησης των επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με στοιχεία του EU Federation for the Factoring and Commercial Finance Industry, του ευρωπαϊκού οργάνου με μέλη τις εθνικές ενώσεις factoring των χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περίπου 280.000 ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, κυρίως μικρομεσαίες, επιλέγουν το factoring και τα στοιχεία δείχνουν πραγματική ανάπτυξη για τις επιχειρήσεις και αποδεδειγμένη επιτυχία. Με βάση στοιχεία του EU Federation, κάθε χρόνο οι επιχειρήσεις αυτές αυξάνονται και πλέον το factoring διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ευημερία των επιχειρήσεων και στην ανάπτυξη της πραγματικής οικονομίας. Η υπηρεσία αυτή παρέχει άμεσα το πολύ αναγκαίο κεφάλαιο που χρειάζονται για τις καθημερινές τους ανάγκες. Ενοίκια, μισθοί προσωπικού, αγορές από προμηθευτές, λογαριασμοί ρεύματος είναι μερικές από τις υποχρεώσεις που καλούνται να πληρώσουν άμεσα οι επιχειρήσεις, σε μια εποχή μάλιστα που η αγορά και οι οικονομικές δραστηριότητες πιέζονται από την πανδημία covid-19 και τα περιοριστικά μέτρα που λαμβάνονται παγκοσμίως για προστασία της υγείας των πολιτών.​

​Η μεγάλη πλειοψηφία των επιχειρήσεων αντιμετώπισε -και κάποιες αντιμετωπίζουν ακόμα- σοβαρό πρόβλημα ρευστότητας, καθώς τα έσοδά τους περιορίζονται, ενώ τα έξοδα και οι υποχρεώσεις δεν μπορούν να παγοποιηθούν. Σε αυτές τις περιπτώσεις το factoring έδωσε πολλές λύσεις και εργαλεία που αξιοποίησαν οι επιχειρήσεις για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα ρευστότητας.

Στην Κύπρο

​Σύμφωνα με τον κ. Νέαρχο Πετρίδη, ανώτερο εκτελεστικό διευθυντή της Ellinas Finance, και στην Κύπρο οι εταιρείες που ζητούν την υπηρεσία factoring αυξάνονται συνεχώς τα τελευταία χρόνια. «Η Ellinas Finance», δήλωσε ο κ. Πετρίδης «προσφέρει έναν πλήρη και ευέλικτο συνδυασμό υπηρεσιών factoring (www.ellinasfinance.com/content/factoring), που περιλαμβάνει τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την ασφάλιση των απαιτήσεων του πελάτη, προκειμένου να καλυφθούν άμεσα οι ανάγκες της εταιρείας του και δεν είναι τυχαίο που το πελατολόγιο της Ellinas Finance αυξάνεται συνεχώς». H Ellinas Finance είναι εδώ και 29 χρόνια, μια σημαντική εναλλακτική πηγή χρηματοδότησης για ιδιώτες και επιχειρήσεις χωρίς χρονοβόρες διαδικασίες. Μάλιστα, μέσα από την προοδευτική νοοτροπία που διέπει την ηγεσία αλλά και το προσωπικό της εταιρείας, η σύγχρονη τεχνολογία εφαρμόζεται όπου είναι εφικτό ώστε να διευκολύνει τους πελάτες, εξοικονομώντας τους χρόνο και κόπο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η υπηρεσία που προσφέρει η Ellinas Finance μέσα από ηλεκτρονική πλατφόρμα για τους πελάτες του factoring, οι οποίοι μπορούν ανά πάσα στιγμή από το γραφείο τους να επισυνάπτουν τα τιμολόγια τους και να χρηματοδοτούνται αυτόματα εντός 48 ωρών καθώς και να έχουν συνεχή παρακολούθηση του λογαριασμού τους (online portal).

​Ο Νέαρχος Πετρίδης, ο οποίος βρίσκεται στην ηγεσία της εταιρείας από το 2019, τονίζει εξάλλου ότι η Ellinas Finance κατάφερε να συμπαρασταθεί στους πελάτες της τα τελευταία δύο δύσκολα χρόνια και να προσελκύσει παράλληλα νέους. «Μάλιστα, το 2020, το παγκοσμίου φήμης περιοδικό Global Banking & Finance Review ανέδειξε την Ellinas Finance ως Καλύτερη Εταιρεία Μικροχρηματοδότησης (Best Micro Finance Company) στην Κύπρο. Η βράβευση έχει τεράστια σημασία για την εταιρεία, κυρίως επειδή ήλθε εν μέσω της αβεβαιότητας της παγκόσμιας υγειονομικής και οικονομικής κρίσης αλλά και επειδή προέκυψε από ένα διεθνώς αναγνωρισμένο επιχειρηματικό περιοδικό. Πρέπει να τονίσουμε ότι το 2020 η Ellinas Finance απετέλεσε πηγή ρευστότητας επιχειρήσεων και νοικοκυριών συνολικού ύψους €6.000.000 ενώ στην υπηρεσία του Factoring χρηματοδοτήθηκαν τιμολόγια επιχειρήσεων πέραν των €3.000.000 με τις προβλέψεις για το 2021 να ξεπερνούν τα €7.000.000», προσθέτει ο ίδιος.

Εμπειρία στον τομέα

Για το factoring ο κ. Πετρίδης εξηγεί, επιπλέον, ότι με αυτή την υπηρεσία μια επιχείρηση εκχωρεί την ευθύνη είσπραξης των απαιτήσεων στον factor, ο οποίος αναλαμβάνει τη διαχείριση, λογιστική παρακολούθηση, είσπραξη των επιχειρηματικών απαιτήσεων, τη χορήγηση προκαταβολών (χρηματοδότηση) επί της αξίας τους, καθώς και την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου. Το factoring απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις οι οποίες πωλούν αγαθά ή προσφέρουν υπηρεσίες με βραχυπρόθεσμη πίστωση σε πελάτες με επαναληπτική κατά κανόνα αγοραστική συμπεριφορά και μπορεί να τους εξασφαλίσει άμεση ρευστότητα και ακριβή απεικόνιση των εισπρακτέων απαιτήσεων. «Ο λόγος που το ζητούν περισσότερο σήμερα οι επιχειρήσεις», σημειώνει ο CEO της Ellinas Finance, «είναι οι συνεχόμενα μεταβαλλόμενοι παράγοντες που καθορίζουν τα δεδομένα της αγοράς σε σχέση με το παρελθόν, όπως, η κρίση από την πανδημία, ο αυξανόμενος ανταγωνισμός και η ανάγκη για μείωση λειτουργικών εξόδων».