Αύξηση στα ποσοστά εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Με τον νέο τροποποιητικό νόμο οι προκαθορισμένες αυξήσεις γίνονται μεγαλύτερες

Με την έναρξη του τρέχοντος έτους, έχει αυξηθεί κατά 0,5% το ποσοστό εισφοράς των εργαζομένων και συνεισφοράς των εργοδοτών στο ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΤΚΑ) για τους μισθωτούς, τους αυτοτελώς εργαζόμενους καθώς και τους προαιρετικά ασφαλισμένους με βάση τη νομοθεσία των Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Γεγονός που αναμφίβολα επιβαρύνει τόσο τους εργαζόμενους όσο και τις επιχειρήσεις αυξάνοντας το σημαντικά το κόστος τους.

Λαμβάνοντας υπόψη την πρόσφατη δημοσίευση στην επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας (Αύγουστος 2019) του νόμου που τροποποιεί τους Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων νόμους 2010 έως 2018, ο οποίος προβλέπει περαιτέρω αύξηση των ποσοστών εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, προβληματισμοί δημιουργούνται αναφορικά με το μέλλον των συντάξεων καθώς και τη συνέχιση των αυξανόμενων ποσοστών εισφορών στα διάφορα ταμεία, με άμεσο επηρεαζόμενο τον απλό πολίτη.

Η πρόσφατη ανακοίνωση για την ψήφιση του τροποποιητικού νόμου των Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που έχει ως κυριότερο σημείο τις προκαθορισμένες αυξήσεις των εισφορών, που τώρα γίνονται μεγαλύτερες, έρχεται να πυροδοτήσει νέο κύκλο συζητήσεων αναφορικά με το πόσο ακόμη θα αυξηθούν οι εισφορές των εργαζομένων. Επιτείνονται επίσης οι ανησυχίες ότι οι εργαζόμενοι παρόλο ότι καλούνται να καταβάλουν αυξημένες εισφορές στα διάφορα δημόσια ταμεία, ενδεχομένως στο τέλος των επαγγελματικών τους υποχρεώσεων να μην λάβουν μία αξιοπρεπή σύνταξη.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο βασικός νόμος των Κοινωνικών Ασφαλίσεων περιλαμβάνει τις μεταβολές/αυξήσεις των ποσοστών εισφοράς προς το σχετικό ταμείο μέχρι και το έτος 2039 μη λαμβάνοντας όμως υπόψη διάφορους αστάθμητους μεν, σημαντικούς δε παράγοντες για την κυπριακή οικονομία. Από την εφαρμογή του μέχρι και σήμερα δεν έχουν γίνει τροποποιήσεις παρά τις σημαντικές αλλαγές που υπήρξαν στο διάστημα αυτό. Αναμφίβολα, η σημαντικότερη εξ αυτών είναι η χρηματοπιστωτική κρίση που έπληξε το νησί με κορύφωση το κούρεμα των τραπεζικών καταθέσεων τον Μάρτιο του 2013. Η αύξηση στο ποσοστό των εισφορών στο ΤΚΑ αποτελεί επιπρόσθετο κόστος για όλες τις κατηγορίες ασφαλισμένων, την ώρα που πολλοί εξ αυτών προσπαθούν ακόμη να ανακάμψουν. Πέραν αυτού, ότι δηλαδή δεν έχουν γίνει τροποποιήσεις για την εξομάλυνση στα ποσοστά εισφορών των κοινωνικών ασφαλίσεων, η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε των περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (τροποποιητικό) Νόμο του 2019, στον οποίο γίνεται επιβολή μεγαλύτερων αυξήσεων στα ποσοστά εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων από την 1η Ιανουαρίου 2024.

Οι επιπλέον αυξήσεις μπορεί να θεωρηθούν μικρές, όμως αυτό που πρέπει να μας προβληματίσει δεν είναι το μέγεθος των αυξήσεων αλλά η πρόθεση για εισαγωγή περαιτέρω αυξήσεων από τις προκαθορισμένες, γεγονός το οποίο συνδέεται με αυξανόμενες ελλείψεις στα κρατικά ταμεία, που ενδεχομένως να οδηγήσουν σε δυσάρεστα γεγονότα, χωρίς να αποκλείεται και η αδυναμία παροχής σύνταξης. Ως εκ τούτου, η ορθή διαχείριση των ταμείων αλλά και σωστός καθορισμός τους ύψους των ποσοστών των εισφορών είναι επιτακτικής ανάγκης, προκειμένου να αποφευχθεί ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

* Επικεφαλής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού, Μισθοδοσίας και Μετανάστευσης της Ellinas Finance PCL​