Αναβολή της Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων για τις 30 Ιουνίου 2022