Παραίτηση κ. Αντώνη Μυτιληναίου ως Αντικαταστάτης Διευθυντής του κ. Γιάννη Πίτσιλλου στο Διοικητικό Συμβούλιο