Συνεχίζεται η αποστολή και παραλαβή χρημάτων μέσω του δικτύου της Moneygram

Δυνατότητα για μεταφορά χρημάτων σε περισσότερες από 200 χώρες

Η Ellinas Finance Public Company LTD ανακοινώνει πως η αποστολή και παραλαβή χρημάτων, από και προς το εξωτερικό, μέσω του δικτύου της Moneygram συνεχίζεται κανονικά. Η εταιρεία λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την προφύλαξη του κοινού από τον ιό COVID-19, ακολουθώντας όλες τις οδηγίες που έχουν δοθεί από το Υπουργείο Υγείας.

Συγκεκριμένα, η ροή των πελατών που εισέρχονται στα σημεία αποστολής της Moneygram ελέγχεται αυστηρά, ενώ έχουν δοθεί οδηγίες προς όλους τους υπό-αντιπροσώπους (Sub Agents) της εταιρείας για συστηματική απολύμανση σε όλους τους χώρους των καταστημάτων τους.

Η Ellinas Finance είναι υπέρ-αντιπρόσωπος (Super Agent) της MoneyGram στην Κύπρο από το 2003 και αναλαμβάνει την άμεση αποστολή και παραλαβή χρημάτων από και προς το εξωτερικό, διαθέτοντας δικό της δίκτυο που καλύπτει 60 σημεία σε ολόκληρη την Κύπρο.

Η MoneyGram είναι σήμερα η ταχύτερα αναπτυσσόμενη υπηρεσία μεταφοράς χρημάτων μεταξύ ιδιωτών παγκοσμίως. Δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 200 χώρες και το δίκτυό της περιλαμβάνει πέραν των 350,000 τοποθεσιών μεταφοράς χρημάτων, που καλύπτουν τις ανάγκες των πελατών της σε κάθε γωνιά του πλανήτη.

Για περαιτέρω πληροφόρηση ή/και διευκρινίσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τηλεφωνικό κέντρο της Ellinas Finance στο 22349801. Μπορείτε επίσης, να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Ellinas Finance  www.ellinasfinance.com