Προειδοποίηση κερδοφορίας της Ellinas Finance Public Company Ltd σχετικά με τα αναμενόμενα οικονομικά αποτελέσματα, για το έτος 2017