Διασπορά Μετοχικού Κεφαλαίου 30 Σεπτεμβρίου 2017 της Ellinas Finance Public Company Limited