Ενημέρωση από εκδότρια για απόκτηση σημαντικής συμμετοχής βάσει του άρθρου 172