Διορισμός κ. Αντώνη Μυτιληναίου ως Αντικαταστάτη Διευθυντή κ. Γιάννη Πίτσιλλου στο Διοικητικό Συμβούλιο