Ενημέρωση από εκδότρια για διάθεση σημαντικής συμμετοχής βάσει του άρθρου 172