Ημερομηνία συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου για τα ενδεικτικά αποτελέσματα του 2015