Προσωπικό δάνειο €10,000 σε 10 μέρες, με διάρκεια αποπληρωμής μέχρι 5 χρόνια